Sản phẩm
mới

Bán
chạy nhất

Chuyên mục
TikTok Shop US

Chính sách TikTok Shop US Fulfillment 2024 – Service Level Agreements (SLA) là gì?

SLA là số ngày làm việc tối đa được phép để đơn hàng phải đạt đến một giai đoạn cụ thể trong quá trình hoàn thành/giao hàng đơn hàng (ví dụ: Sẵn sàng giao hàng, Giao hàng và Chuyển đến giao hàng).

6 mins to read
Chuyên mục
Sellerwix Academy TikTok Shop US

TikTok Shop US Guideline – Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Sellerwix hỗ trợ những dịch vụ để đảm bảo thời gian sản xuất và giao hàng cho nhà bán hàng Print On Demand ở TikTok Shop US. Kết nối cửa hàng TikTok Shop US với Sellerwix

18 mins to read

Bạn đang tìm kiếm gì nào?