Sản phẩm
mới

Bán
chạy nhất

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

06 Tháng Sáu, 2024 Thời gian đọc 18 phút
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

⏰ Thời gian chính thức tích hợp Fulfillment Print On Demand nền tảng TikTok Shop US cùng Sellerwix: 09:00 ngày 07/02/2024 (GMT – múi giờ Việt Nam). 

1. Sellerwix hỗ trợ những dịch vụ gì để đảm bảo thời gian sản xuất và giao hàng cho nhà bán hàng Print On Demand ở TikTok Shop US?

Về mặt sản xuất: Sellerwix cung cấp dịch vụ Rush Service – đây là dịch vụ thúc giục sản xuất của  supplier Sellerwix Prime nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất của đơn hàng để bảo đảm đơn hàng được sản xuất gói gọn trong vòng 24 tiếng và đáp ứng được yêu cầu từ Tiktok Shop. Vì vậy, Rush Service được đề xuất mặc định cho tất cả các đơn hàng từ TikTok Shop và sản xuất qua Sellerwix Prime. Trường hợp người bán bỏ chọn Rush Service, đơn hàng vẫn được sản xuất bình thường nhưng sẽ không đảm bảo được sản xuất trong vòng 24 tiếng từ phía nhà in.

⚠️ Lưu ý: Dịch vụ Rush Service là dịch vụ đẩy nhanh tiến độ sản xuất (production time) của đơn hàng, và không tác động đến tiến độ của các đơn vị vận chuyển.

Về mặt vận chuyển: Sellerwix hỗ trợ cả hai phương thức vận chuyển mà TikTok Shop US đang cung cấp:

 • Seller Shipping (Giao hàng bởi người bán): là phương thức vận chuyển mà người bán có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển của riêng mình để hoàn thành đơn hàng. Đây là hình thức giao hàng phổ biến với các đơn hàng Amazon, Etsy, Ebay, .. mà Sellerwix vẫn đang hỗ trợ trước nay. 
 • TikTok Shipping (Giao hàng bởi TikTok): là một phương thức vận chuyển cho các đơn hàng được thực hiện trên TikTok Shop US. Phương thức này đòi hỏi người bán cung cấp Shipping Label từ Tiktok Shop cho Sellerwix và vì vậy Sellerwix Prime sẽ cung cấp dịch vụ Package Labelling (dịch vụ dán nhãn vận chuyển) cho các đơn hàng TikTok Shop US đi theo phương thức này. 

⚠️ Lưu ý: Người bán cần lưu ý hiện tại Sellerwix chỉ hỗ trợ Shipping Label từ USPS Ground Advantage và chưa hỗ trợ với những hình thức vận chuyển khác.

2. Kết nối cửa hàng TikTok Shop US với Sellerwix

Bạn có thể xem Video hướng dẫn kết nối cửa hàng TikTok Shop US hoặc làm theo các bước như mô tả bên dưới.

Bước 1: Mở 2 tab song song để đăng nhập tài khoản bán hàng TikTok Shop US và tài khoản Sellerwix của người bán trên cửa sổ trình duyệt. Trên hệ thống Sellerwix, truy cập vào mục “Store”“Add Store” rồi chọn “TikTok US”.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 2: Nhập thông tin  tên store, đánh dấu đồng ý với các yêu cầu rồi chọn “Create”.

Trường hợp người bán muốn fulfill đơn Seller Shipping qua nhà in khác ngoài Sellerwix Prime, vui lòng bỏ qua mục chọn “Supplier”

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 3: Tiến hành các bước phân quyền cho Sellerwix để hỗ trợ như bên thứ ba. Chọn United States → “Next”“Confirm to install”“Authorize”.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 4: Sau khi phân quyền xong, người bán được điều hướng quay trở lại tài khoản Sellerwix để kiểm tra Store TikTok Shop US vừa được thêm vào hệ thống.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

3.Thiết lập nhà kho cho cửa hàng TikTok Shop US (Warehouse)

 • Trong TikTok Shop Seller Center, hãy điều hướng đến “My Account”“Account Settings” “Warehouse Settings” hoặc nhấp vào đây.
 • Trong “Pickup Warehouse”, hãy nhấp vào “Add warehouse” và nhập địa chỉ sau:
  • Warehouse Name: Thêm bất kỳ tên nào (ví dụ: “Sellerwix Prime 01”)
  • Contact Person: Thêm tên của người bán
  • Phone Number: Thêm số điện thoại của người bán
  • Address: 9500 Plaza Circle, El Paso, TX 79927
  • Shipping regions: chọn “United States” (tất cả các tiểu bang)
 • Tiếp theo, thiết lập Return Warehouse bằng cùng một địa chỉ. Nhấp vào “Add warehouse”, chọn “Same as the warehouse address below” và lưu thay đổi.

Hiện tại Sellerwix Prime đang có 03 nhà kho nên người bán cần thiết lập thêm vào 02 nhà kho nữa với thông tin bên dưới:

Warehouse Name: Thêm bất kỳ tên nào (ví dụ: “Sellerwix Prime 02”)

Contact Person: Thêm tên của người bán

Phone Number: Thêm số điện thoại của người bán

Address: 2695 Customhouse Ct., San Diego, CA 92154

Shipping regions: chọn “United States” (tất cả các tiểu bang)

Warehouse Name: Thêm bất kỳ tên nào (ví dụ: “Sellerwix Prime 03”)

Contact Person: Thêm tên của người bán

Phone Number: Thêm số điện thoại của người bán

Address: 16085 NW 52nd Ave.,Miami Gardens, FL 33014

Shipping regions: chọn “United States” (tất cả các tiểu bang)

Sau khi hoàn thành các bước trên, giao diện Pickup và Return Warehouse sẽ hiển thị như bên dưới: 

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

4. Đồng bộ đơn hàng từ cửa hàng TikTok Shop US về hệ thống Sellerwix (Warehouse)

Có 03 cách để đồng bộ đơn hàng từ cửa hàng TikTok Shop US về hệ thống Sellerwix.

Cách 1: Schedule Auto Get Orders.

 • Bước 1: Truy cập  mục “Store”“Scheduling”.
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Bước 2: Bật “Auto Get Orders”. Chức năng này cho phép đồng bộ đơn hàng đều đặn mỗi một tiếng một lần.

Chọn các trạng thái đơn hàng người bán mong muốn đồng bộ về ở mục “Select status”

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Cách 2: Get Order 

 • Bước 1: Truy cập  mục “Order” → Chọn biểu tượng bánh răng rồi chọn “Get”.
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Bước 2: Chọn cửa hàng TikTok Shop US mà người bán muốn đồng bộ đơn hàng → Chọn các trạng thái của đơn hàng mà người bán muốn đồng bộ  → Nhập khoảng thời gian mà người bán muốn đồng bộ đơn hàng về.
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Bước 3: Nhấn nút “Get”.

Cách 3: Import Order ID

 • Bước 1: Truy cập  mục “Order” → Chọn biểu tượng bánh răng rồi chọn “Import”.
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Bước 2: Chọn tab “Order ID” → Nhập mã đơn hàng hợp lệ.
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Bước 3: Nhấn nút “Import”.

5. Đồng bộ và quản lý mã vận đơn cho đơn hàng

 • Đối với đơn TikTok Shipping

Sau khi người bán mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng, hệ thống Sellerwix sẽ đồng bộ mã vận đơn từ tài khoản TikTok Shop US xuống hệ thống Sellerwix cho đơn hàng. Đồng thời, khi trạng thái giao hàng của đơn hàng trên tài khoản TikTok Shop US của người bán thay đổi (chẳng hạn chuyển từ awaiting collection sang in transit hoặc từ in transit sang delivered) thì trạng thái của đơn hàng trên hệ thống Sellerwix cũng sẽ được tự động  cập nhật theo.  

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
 • Đối với đơn Seller Shipping

Mã vận đơn của đơn hàng sẽ được tự động lấy thông tin từ nhà in và cập nhật lên đơn trên hệ thống Sellerwix và TikTok Shop US để người bán quản lý và theo dõi.

6. Ước tính trọng lượng và kích thước kiện hàng để tạo nhãn vận chuyển hợp lệ

Bước 1: Người bán truy cập đến “Order”“Manage Orders” và tiến hành lọc ra những đơn hàng đang ở trạng thái “Awaiting shipment” bằng cách nhấp vào tab “To ship” hoặc nhấp vào “Filter” để sử dụng bộ lọc nâng cao theo nhu cầu của người bán.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 2: Chọn đơn hàng rồi nhấn “Create Labels”. Người bán có thể tạo nhãn vận chuyển cho tối đa 600 đơn hàng cùng một lúc.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 3: Kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng và thực hiện mọi chỉnh sửa cần thiết về kích thước và trọng lượng, sau đó chọn dịch vụ vận chuyển người bán muốn sử dụng. Các đơn hàng đang chờ hủy sẽ tự động bị loại trừ khi người bán tạo nhãn cho đơn hàng.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Người bán cũng có thể nhấn chọn vào hàng loạt đơn hàng trên trang Create Shipping Labels và sử dụng tính năng Edit weight – Edit size – Edit shipping service để chỉ định cho các đơn này có cùng trọng lượng, kích thước và dịch vụ vận chuyển.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Ở bước này, Sellerwix đề xuất phương án ước tính trọng lượng kiện hàng cho người bán dựa trên nguyên tắc: 

 • Shipping label người bán mua theo đơn vị tính Lbs với trọng lượng tối đa 70 lbs
 • Số lượng sản phẩm tối đa cho một nhãn vận chuyển là 40 sản phẩm lightweight30 sản phẩm heavyweight. Với đơn hàng hỗn hợp vừa có sản phẩm  lightweight vừa có sản phẩm heavyweight thì số lượng tối đa là 30.
 • Trọng lượng của kiện hàng là tổng cân nặng của sản phẩm và gói bọc.

Trong đó:

 • Cân nặng chi tiết của các sản phẩm PrimeDigital by Sellerwix Prime ở đây.
 • Trọng lượng gói bọc được ước tính bằng x% của trọng lượng sản phẩm. 

Tỷ lệ trọng lượng gói bọc so với tổng trọng lượng sản phẩm (x%) được quy ước là:

Số lượng sản phẩm

Sản phẩm Heavyweight 

Sản phẩm Lightweight 

Từ 01

13%

10%

Từ 10 đến 19

15%

13%

Từ 20

20%

17%Ví dụ: Trọng lượng của kiện hàng bao gồm 01 áo Most Popular Tee G5000 size 5XL màu White  (sản phẩm Lightweight)  được ước tính bằng 0.67 + 10% x 0.67 ~ 0.8 lbs.

 • Dưới đây là danh sách các sản phẩm được phân loại theo Lightweight  và Heavyweight của Sellerwix Prime:

Product List

Heavyweight

Lightweight

Most Popular Tee G5000

 

x

Mens Classic Tee G6400

 

x

Mens Premium Tee NL3600

 

x

Ladies S/S Tee NL3900

 

x

Unisex S/S V-Neck Bella Canvas 3005

 

x

Ladies Racerback Tank NL1533

 

x

Unisex Jersey Tank Bella Canvas 3480

 

x

Traditional Fleece Hoodie G18500

x

 

Traditional Fleece Zip Hoodie G18600

x

 

Triblend Mens NL6010

 

x

Ladies Triblend NL6710

 

x

Ladies Fitted Tee G6400L

 

x

Womens Flowy Muscle Tank Bella Canvas 8303

 

x

Crew Neck Fleece G18000

x

 

Unisex Soft Tee Bella Canvas 3001

 

x

Ladies Premium Tee Bella Canvas 6400

 

x

Raglan Tee – Triblend NL6051

 

x

Womens Triblend Racerback NL6733

 

x

Infant Bodysuit LAT 4424

 

x

Infant Fine Jersey Tee LAT 3322

 

x

Premium Youth SS Tee 3001Y

  

Gildan G5400 Mens Popular Long Sleeve

 

x

Garment-Dyed Heavyweight T-Shirt CC1717

 

x

Bước 4: Sau khi xác nhận dịch vụ vận chuyển mà người bán mong muốn thì nhấp vào “Buy Shipping Labels” và chờ xác nhận mua nhãn vận chuyển

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 5: Sau khi có kết quả mua nhãn vận chuyển thì người bán cần lưu ý chọn tùy chọn in nhãn vận chuyển đúng theo tiêu chuẩn của Sellerwix Prime như sau:

 • Documents: Shipping label
 • File format: PDF
 • Size: 4×6 inches
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Bước 6: Sau khi bản PDF của nhãn vận chuyển được tạo, trạng thái đơn hàng được cập nhật thành “Awaiting Collection” và hệ thống Sellerwix sẽ tự động lấy nhãn vận chuyển từ tài khoản TikTok Shop US xuống hệ thống Sellerwix mà người bán không cần phải thao tác gì thêm. 

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

7. Các tính năng dành riêng cho đơn hàng Giao bởi TikTok (TikTok Shipping)

7.1 Tính năng cảnh báo tính hợp lệ của nhãn vận chuyển (Shipping Label Validation)

Khi đơn hàng được cập nhật một nhãn vận chuyển hợp lệ, người bán sẽ nhìn thấy biểu tượng ✅ ở trước mỗi Package.

Khi nhãn vận chuyển không hợp lệ, người bán sẽ nhìn thấy biểu tượng 💡cảnh báo để người bán nhận biết và điều chỉnh cho kịp thời.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

7.2 Tính năng cảnh báo vượt trọng lượng nhãn vận chuyển cho phép (Pending Verification)

Với đơn hàng lớn gồm nhiều món hàng vượt quá tiêu chuẩn cân nặng hoặc kích thước của một nhãn vận chuyển dành cho một gói hàng thì người bán cần có thao tác tách đơn thành các đơn nhỏ kèm với nhiều hơn một shipping label để phù hợp với yêu cầu về quy cách đóng gói của đơn vị vận chuyển.

Tiêu chuẩn về chiều dài – rộng – cao và trọng lượng tối đa cho mỗi gói hàng tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển và gói vận chuyển cụ thể như bên dưới:

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Người bán cần lưu ý tiêu chuẩn này được áp dụng cho toàn bộ kiện hàng, nghĩa là sẽ bao gồm trọng lượng của hàng hóa và của gói bọc (túi nilon, hộp giấy, ống giấy, v.v) và chiều dài – rộng – cao của kiện hàng sau khi đóng gói xong. 

Vì vậy, để đảm bảo quá trình sản xuất và giao hàng được diễn ra suôn sẻ, Sellerwix khuyên người bán nên tách đơn hàng lớn thành nhiều đơn hàng nhỏ có cùng loại để kiểm soát tốt hơn. 

Khi hệ thống Sellerwix dự đoán trọng lượng đơn hàng đang vượt quá tiêu chuẩn dán nhãn cho một kiện hàng thì sẽ chuyển trạng thái đơn hàng sang “Pending Verification” đồng thời xuất hiện tin nhắn cảnh báo chi tiết  cho người bán

Người bán bấm vào xem đơn hàng và di chuột lên biểu tượng trạng thái Pending Verification sẽ đọc được nội dung chi tiết của cảnh báo. Cảnh báo này có hiệu lực trong vòng một giờ, cho phép người bán có quyền điều chỉnh thích hợp trước khi đơn hàng được gửi sang nhà in. Người bán có thể chọn Hủy đơn để chia lại kiện hàng cho hợp lý.

Sau một giờ, đơn hàng sẽ được tự động gửi sang nhà in để đảm bảo thời gian sản xuất dù cho người bán không có sự điều chỉnh nào khác.

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

Cảnh báo này được xây dựng dựa trên nguyên tắc tương tự như cách ước tính trọng lượng để người bán tạo nhãn vận chuyển hợp lệ: 

 • Shipping label người bán mua theo đơn vị tính Lbs với trọng lượng tối đa 70 lbs
 • Số lượng sản phẩm tối đa cho một nhãn vận chuyển là 40 sản phẩm lightweight30 sản phẩm heavyweight. Với đơn hàng hỗn hợp vừa có sản phẩm  lightweight vừa có sản phẩm heavyweight thì số lượng tối đa là 30.
 • Trọng lượng của kiện hàng là tổng cân nặng của sản phẩm và gói bọc.

Trong đó:

 • Cân nặng chi tiết của các sản phẩm Sellerwix Prime ở đây.
 • Trọng lượng gói bọc được ước tính bằng x% của trọng lượng sản phẩm. 

Tỷ lệ trọng lượng gói bọc so với tổng trọng lượng sản phẩm (x%) được quy ước là:

Số lượng sản phẩm

Sản phẩm Heavyweight 

Sản phẩm Lightweight 

Từ 01

13%

10%

Từ 10 đến 19

15%

13%

Từ 20

20%

17%Ví dụ: Trọng lượng của kiện hàng bao gồm 01 áo Most Popular Tee G5000 size 5XL màu White  (sản phẩm Lightweight)  được ước tính bằng 0.67 + 10% x 0.67 ~ 0.8 lbs.

 • Dưới đây là danh sách các sản phẩm được phân loại theo Lightweight  và Heavyweight của Sellerwix Prime:

Product List

Heavyweight

Lightweight

Most Popular Tee G5000

 

x

Mens Classic Tee G6400

 

x

Mens Premium Tee NL3600

 

x

Ladies S/S Tee NL3900

 

x

Unisex S/S V-Neck Bella Canvas 3005

 

x

Ladies Racerback Tank NL1533

 

x

Unisex Jersey Tank Bella Canvas 3480

 

x

Traditional Fleece Hoodie G18500

x

 

Traditional Fleece Zip Hoodie G18600

x

 

Triblend Mens NL6010

 

x

Ladies Triblend NL6710

 

x

Ladies Fitted Tee G6400L

 

x

Womens Flowy Muscle Tank Bella Canvas 8303

 

x

Crew Neck Fleece G18000

x

 

Unisex Soft Tee Bella Canvas 3001

 

x

Ladies Premium Tee Bella Canvas 6400

 

x

Raglan Tee – Triblend NL6051

 

x

Womens Triblend Racerback NL6733

 

x

Infant Bodysuit LAT 4424

 

x

Infant Fine Jersey Tee LAT 3322

 

x

Premium Youth SS Tee 3001Y

  

Gildan G5400 Mens Popular Long Sleeve

 

x

Garment-Dyed Heavyweight T-Shirt CC1717

 

x

8. Bộ lọc cho đơn hàng TikTok Shop US theo hình thức vận chuyển

Để lọc ra các đơn hàng TikTok Shop US theo hình thức vận chuyển, người bán có thể sử dụng bộ lọc “Order TikTok Shipping Method” như bên dưới:

Trường hợp người bán muốn lọc các đơn TikTok Shipping:

TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024
TikTok Shop US Guideline - Xu hướng thương mại điện tử hot nhất năm 2024

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG FULFILL POD TIKTOK TRÊN SELLERWIX?

sellerwix delivery at scale

Hơn 1.000 người bán đang sử dụng Sellerwix với hơn 1 triệu đơn vị đã bán ra.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ và hệ thống của Sellerwix, hoặc bạn có thể truy cập chuyên mục Câu hỏi thường gặp (FAQs) của chúng tôi.

Hãy tìm hiểu thêm về Cách chọn gói dịch vụ Sellerwix phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

ƯU ĐÃI KHÔNG GIỚI HẠN - CHIA SẺ NGAY HÔM NAY!

Đặt lịch để được tư vấn cùng đội ngũ chuyên gia của Sellerwix hoàn toàn miễn phí tại: https://meetings.hubspot.com/quynh-nhu1

Để khám phá thêm các bài viết của Sellerwix, hãy đón xem chuyên mục Sellerwix Blog của chúng tôi.

Sellerwix là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ tích hợp toàn diện cho các nhà bán hàng (sellers) trong thị trường POD với mục tiêu hỗ trợ các nhà bán (sellers) tăng trưởng doanh thu, quản lý rủi ro và phát triển bền vững.

Liên hệ với chúng tôi tại business@sellerwix.com hoặc support@sellerwix.com để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Chia sẻ bài viết này

Nâng cấp đa phương tiện cho doanh nghiệp Print-on-demand cùng chúng tôi

Nhu Giap
Marketing Executive
Xin chào! Bên cạnh niềm đam mê với ngành tiếp thị và lĩnh vực Thương mại điện tử (e-Commerce), mình còn yêu thích việc đổi mới sáng tạo, cập nhật những xu hướng văn hoá luôn biến chuyển mỗi ngày, và cả việc viết lách. Hãy kết nối cùng mình nhé!

Bài viết liên quan

SLA là số ngày làm việc tối đa được phép để đơn hàng phải đạt đến một giai đoạn cụ thể trong quá trình hoàn thành/giao hàng đơn hàng (ví dụ: Sẵn sàng giao hàng, Giao hàng và Chuyển đến giao hàng).

Sellerwix đã tích hợp 06 xưởng in US vào hệ thống gồm (Customcat, Printway, Jondo, Gearment, PrimeEssence, PrimeDigital.

Quản lý sàn thương mại điện tử là việc tích hợp tất cả cửa hàng trên tất cả các nền tảng vào cùng một hệ thống quản lý nhiều đơn hàng một cách tối ưu và hiệu quả.

Bạn đang tìm kiếm gì nào?