Sản phẩm
mới

Bán
chạy nhất

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

SELLERWIX PRIME LLC

Bản cập nhật: 10/01/2023

Chào mừng bạn đến với Sellerwix – Một giải pháp tích hợp đầy đủ để quản lý và phát triển doanh nghiệp Thương mại điện tử thịnh vượng. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng trang web của chúng tôi để nắm rõ thông tin về chúng tôi cũng như những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trước khi sử dụng trang Sellerwix hoặc tạo tài khoản trên hệ thống của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ dưới đây và Quy chế Hoạt động của Hệ thống Sellerwix để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với chúng tôi cũng như các bên liên kết thứ ba. Các Điều khoản Dịch vụ này tạo thành một hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận và tuyên bố rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc sử dụng trang web này, việc sử dụng Internet và các hoạt động liên quan đến việc truy cập trang web này. Nếu bạn đang sử dụng trang web này thay mặt cho chủ lao động của mình, bạn tuyên bố rằng bạn được uỷ quyền để chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này thay mặt cho doanh nghiệp của mình. Nếu bạn có một thoả thuận nào khác với Sellerwix, các Điều khoản Dịch vụ này sẽ bổ sung cho thoả thuận đó.

Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng ta”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” đề cập đến Sellerwix. Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”, và “người dùng” đề cập đến cá nhân bạn, nếu bạn truy cập vào trang web của chúng tôi vì mục đích cá nhân phi thương mại hoặc tổ chức mà bạn đại diện nếu bạn truy cập trang web chúng tôi thay cho một tổ chức. Thông tin bao gồm nội dung và những thông tin chi tiết liên quan.

CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Dịch vụ này theo thời gian bằng cách đăng các bản cập nhật lên trang web của chúng tôi. Mọi cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết những thay đổi có thể xảy ra một cách nhanh chóng và kịp thời. Việc bạn sử dụng trang web và hệ thống của Sellerwix sau khi cập nhật Điều khoản cấu thành sự đồng ý của bạn đối với bản cập nhật.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ COOKIES

Vui lòng tham khảo trang Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách này cũng chi phối việc bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nó mô tả các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của khách truy cập, bao gồm việc sử dụng mã Cookies của chúng tôi.

GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web của Sellerwix hoặc gửi email hay bất kì biểu mẫu nào cho chúng tôi, nghĩa là bạn đang giao tiếp với chúng tôi bằng phương tiện điện tử, do đó, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi thông qua phương tiện điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc bằng cách thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thoả thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn ở dạng phương tiện điện tử đều đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào tương tự giao tiếp và trao đổi ở dạng văn bản.

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Bằng cách xác nhận thông tin cho chúng tôi bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bạn sở hữu hoặc có quyền truy cập và kiểm soát tất cả quyền lợi về các thông tin mà bạn đăng hoặc gửi, và thông tin hoàn toàn là của bạn và không được sao chép hay ăn cắp từ bất kỳ nguồn nào khác;
 • Thông tin đã cung cấp là chính xác và khẳng định đúng sự thật;
 • Việc sử dụng thông tin đã cung cấp tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này;
 • Thông tin được cung cấp sẽ không gây tổn hại hay ảnh hưởng xấu đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • Không chứa những vấn đề độc hại, không được thiết kế để phá vỡ hay gây hại làm hỏng đến phần mềm hoặc phần cứng hoặc để có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ thông tin nào.

Với tư cách là khách truy cập trang web này, bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này để:

 • Tải lên, đăng hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào bất hợp pháp, có hại hay đe doạ, lạm dụng, gây rối, tra tấn, phỉ báng, thô tục, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc mang ý nghĩa phản cảm nào khác;
 • Gây nguy hại cho bất ký ai, kể cả trẻ vị thành niên, dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tiếp thị hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ, trừ khi có thể có được thoả thuận bằng văn bản với Sellerwix;
 • Can thiệp vào hoạt động của trang web thông qua việc sử dụng viruses, chương trình hoặc công nghệ được thiết kế để phá vỡ hoặc làm hỏng phần mềm hoặc phần cứng hoặc để có quyền truy cập trái phép vào thông tin của bất kì cá nhân hay tổ chức nào;
 • Mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc giả mạo bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tin nhắn điện tử nào;
 • Truyền tải hoặc đăng thông tin vi phạm thoả thuận bảo mật hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền đại diện cá nhân của bất kỳ người nào khác;
 • Hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Nếu website của chúng tôi cho phép khách truy cập đăng thông tin mà công chúng có thể xem được, chúng tôi sẽ xem xét các bài đăng theo thời gian, nhưng cá nhân hoặc tổ chức đăng bài hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài đăng và Sellerwix không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến các thông tin hay bài đăng. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo rằng bất kỳ bài đăng hay thông tin được đưa ra đều được thực hiện bằng địa chỉ email của bạn đều phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào cho phù hợp với cộng đồng, và từ chối cho phép hoặc duy trì bất kì thông tin có trên hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi có quyền xoá bất kỳ thông tin hay bài đăng nào, bao gồm những thông tin mà chúng tôi cảm thấy không phù hợp, mang tính bất hợp pháp, gây khó chịu, có khả năng hoặc thực sự gây hại hoặc có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của trang web và hệ thống của Sellerwix.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi lời chứng thực về việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, dù được yêu cầu hay là không yêu cầu, thì bạn cho phép chúng tôi đăng lời chứng thực đó lên trang web của chúng tôi ở những khu vực mà công chúng có thể truy cập. Những thông tin liên quan về bạn có thể được tiết lộ và công khai sự thật rằng bạn đã gửi thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa lời chứng thực đã nhận từ bạn, bao gồm văn bản cũng như hình ảnh và video, khi chúng tôi nghĩ raqừng nó phù hợp để trình bày lên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cho phép chúng tôi sử dụng tất cả hoặc một phần lời chứng thực của bạn cho mục đích khác, chẳng hạn như trong tài liệu cho chiến dịch tiếp thị thương mại hoặc bổ sung hồ sơ quy định. Ngoài các đảm bảo ở trên, bạn cũng tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có văn bản chấp thuận từ bất kỳ ai có quyền đưa ra lời chứng thực, tên hoặc hình ảnh xuất hiện trong lời chứng thực của bạn. Mặc dù chúng tôi luôn hoan nghênh các lời chứng thực từ khách hàng, nhưng việc đưa ra bất kỳ lời chứng thực nào trên trang web của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi không mong muốn nhận được bất kỳ thông tin nào thông qua trang web của chúng tôi mà bạn có thể coi đó là bí mật hoặc độc quyền. Ví dụ như ý tưởng về sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc thông tin về kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Mọi thông tin được xác thực và gửi cho chúng tôi thông qua email, bài đăng gtrên trang web này hoặc bất kỳ cách nào khác sẽ không được coi là bí mật trừ khi chúng tôi có thoả thuận cụ thể khác trong thoả thuận bằng văn bản riêng được ký bởi đại diện được uỷ quyền của Sellerwix. Nếu không có loại thoả thuận này, bạn đồng ý rằng không có giới hạn nào đối với khả năng sử dụng hoặc phân phối thông tin của chúng tôi. Và bạn cấp cho Sellerwix quyền không hạn chế, khnông thể thu hồi, không độc tuyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới và hoàn toàn có thể chuyển nhượng, có quyền và giấy phép có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, truyền tải, tạo ra các tác phẩm tập thể hoặc có thể phân phối, thực hiện và hiển thị thông tin đó cũng như bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào liên quan. Toàn bộ hoặc một phần, và để kết hợp nó trang các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện, hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc được phát triển sau này.

Bằng cách xác nhận và gửi thông tin cho chúng tôi thông qua trang web này, bạn từ bỏ mọi quyền hạn mà bạn có thể có đối với các thông tin đã gửi. Trong phạm vi mà bgạn vẫn giữ được các quyền lợi, bạn đồng ý không thực thi chúng để chống lại quyền lợi của chúng tôi.

Bằng cách gửi và xác nhận các thông tin cho chúng tôi thông qua trang web này, bạn đồng ý rằng bạn có thể bồi thường và đảm bảo giữ cho Sellerwix không bị tổn hại, chống lại mọi tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư khi mà chúng tôi có thể phải chịu do bất ký khiếu nại, vụ kiện nào có thể xảy ra. Bất kì phát sinh tố tụng nào từ thông tin mà bạn cung cấp qua trang web này, hay việc bạn vi phạm quyền hạn của bên thứ ba, hoặc bạn không tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, bạn đều phải đảm bảo chịu trách nhiệm.

NHÃN HIỆU, LIÊN KẾT TRANG WEB VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

Tất cả các nhãn hiệu, snả phẩm và tên công ty được đề cập trên trang web của chúng tôi không thuộc sở hữu của chúng tôi, mà thuộc tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ, những người có thể không được liên kết đến, kết nối hoặc tài trợ bởi chúng tôi, và những mặt hàng hay sản phẩm không được chứng thực hoặc tài trợ hay liên kết của nhà cung cấp.

Nếu không có sự đồng ý và cho phép của chúng tôi, xin lưu ý bạn không được thực hiện những việc sau:

 • Tạo đường đẫn đến bất kỳ trang nào của trang web này;
 • Sử dụng bất kỳ tên, logo hoặc nhãn hiệu nào khác của chúng tôi như một phần của bất kỳ đường dẫn nào;
 • Sử dụng bất kỳ thủ thuật nào để đính kèm nhãn hiệu, logo, hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản bố cục trang hoặc biểu mẫu) được trình bày trên trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ văn bản ẩn nào khác sử dụng tên hay nhãn hiệu của Sellerwix.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát và độc lập với Sellerwix, mặc dù chúng có thể chứa các biểu tượng cuaqr Sellerwix. Việc bao gồm các liên kết không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web hoặc nội dung hoặc chủ sở hữu của trang web và không tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng trang web hoặc các hành động của chủ sở hữu trang web đó.

Trang web Sellerwix có thể hiển thị nguồn cấp dữ liệu từ các tài khoản tiếp thị truyền thông của chúng tôi, chẳng hạn như tài khoản Facebook, cũng như nguồn cấp dữ liệu từ các bên khacfs, chứa thông tin mà chúng tôi không tạo ra. Những người đóng góp thông tin cho các nguồn cấp dữ liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nội dung. Sellerwix có quyền theo dõi, xét xét và chỉnh sửa hoặc xoá thông tin nhưng không bắt buộc điều đó. Sellerwix không chịu trách nhiệm về thông tin được hiển thị thông qua nguồn cấp dữ liệu từ mạng xã hội.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỂ BẢO VỆ CHỐNG CÁC TÁC NHÂN GÂY HẠI

Chúng tôi không có ý định phân phối bất kỳ tài liệu điện tử nào được thiết kế để cố tình gây ra lỗi hay xâm hại, hoặc làm gián đoạn việc sử dụng của bất kì người dùng nào. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì bạn có thể tải xuống từ trang web của chúng tôi đều không chứa virus và các tác nhân có thể gây hại cho thiết bị của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kì virus hay phần mềm độc hại nào khác được đưa vào hệ thống máy tính của bạn thông qua việc truy cập hoặc tải xuống từ trang web của chúng tôi.

TÀI KHOẢN

Nếu bạn tạo tài khoản thông qua hệ thống của chúng tôi, bạn có trách nhiệm hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp và duy trì thông tin hiện tại, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu trên biểu mẫu đăng ký hiện hành, duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt của tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn trên hệ thống. Bạn là người duy nhất có quyền và được phép sử dụng thông tin đăng nhập và tài khoản cuaqr mình. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của mình, cho dù các hoạt động đó được bạn cho phép hay chịu trách nhiệm. Bạn đồng ý thông báo cho Sellerwix ngay lập tức về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bâts kỳ vi phạm bảo mật nào khác và đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập. Sellerwix không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với việc tổn thất hay thiệt hại nào có thể xảy ra do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có biết hay không biết. Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào. Sellerwix có thể chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào, và sau khi chấm dứt tài khoản của bạn, bạn phải huỷ tất cả các tài liệu thu được thông qua tài khoản, bao gồm mọi tài liệu cho phép nhận dạng bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi không bán sản phẩm hay dịch vụ cho trẻ em dưới 13 tuổi. Việc mua bán có thể được thực hiện bởi các công ty đã mở tài khoản và sử dụng phương thức thanh toán cho phép. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xoá hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản, hoặc huỷ đơn đặt hàng theo quyết định riêng dựa theo các Điều khoản của chúng tôi.

TRUY CẬP VÀ KẾT NỐI VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CỦA SELLERWIX

Ngoài các Điều khoản Dịch vụ đã được nêu chi tiết ở trang này, tiểu mục này sẽ áp dụng cụ thể cho việc bạn sử dụng các kênh truyền thông của Sellerwix. Các kênh truyền thông trực tuyến là các khu vực do Sellerwix tạo nên và lưu trữ để tạo điều kiện phổ biến, trao đổi thông tin liên quan đến các snả phầm và dịch vụ của Sellerwix. Thông tin do Sellerwix cung cấp trên các kênh truyền thông trực tuyến là bí mật và độc quyền của Sellerwix và các bên liên quan. Thông tin được cung cấp trên các kênh truyền thông chỉ để hỗ trợ bạn thực hiện các thông tin của mình với tư cách là người tham gia vào các kênh truyền thông và không vì bất kỳ mục đích nào khác. Bạn đồng ý xử lý thông tin theo bất kỳ thỏa thuận nào hiện hành giữa bạn và Sellerwix. Bạn có thể sao chép thông tin chỉ để sử dụng nội bộ và tuân theo các hạn chế được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn không được xóa bất kỳ quyền sở hữu, bản quyền, bí mật thương mại hoặc cá nhân nào khác khỏi bất kỳ dạng thông tin tài liệu nào. Thông tin và bất kỳ bí mật thương mại hoặc bí quyết nào chứa trong đó vẫn là tài sản độc quyền của Sellerwix. Sellerwix không cấp giấy phép cho bạn theo bất kỳ quyền bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại nào. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật bảo mật dữ liệu hiện hành trong việc sử dụng thông tin. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dựa trên bản chất của thông tin, Sellerwix sẽ chịu thiệt hại không thể khắc phục nếu bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây. Do đó, Sellerwix sẽ có quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục công bằng để thực thi bất kỳ quyền nào phát sinh dưới đây hoặc để ngăn chặn hoặc khắc phục mọi vi phạm đối với bất kỳ nghĩa vụ nào đã cam kết mà không làm tổn hại đến bất kỳ biện pháp pháp lý hiện có nào. Biện pháp khắc phục công bằng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc xin lệnh tạm thời hoặc vĩnh viễn, lệnh cấm hoặc lệnh thực hiện cụ thể và có thể được yêu cầu tại bất kỳ tòa án thích hợp nào, có hoặc không có thông báo trước, tùy thuộc vào từng trường hợp. Bạn cũng đồng ý rằng lệnh cấm đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác dành cho Sellerwix do vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này. Không bao gồm trong định nghĩa “Thông tin” là các tài liệu do các bên thứ ba cung cấp trên các kênh liên lạc trực tuyến, bao gồm cả phần mềm ở dạng mã nguồn hoặc có thể thực thi được (“Tài liệu của bên thứ ba”). Việc truy cập, sử dụng và tải xuống tất cả tài liệu của bên thứ ba phải tuân theo các Điều khoản được quy định ở đây. Quyền sử dụng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào phải được xin trực tiếp từ chủ sở hữu tương ứng. Sellerwix sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với tài liệu của bên thứ ba.

Bạn hiểu rằng tất cả nội dung được đăng lên các kênh truyền thông trực tuyến là trách nhiệm duy nhất của cá nhân ban đầu đã đăng nội dung đó. Bạn cũng hiểu rằng tất cả các ý kiến được thể hiện trong các kênh truyền thông trực tuyến không nhất thiết phản ánh ý kiến của Sellerwix. Bạn đồng ý rằng các bên thứ ba có thể liên hệ riêng với bạn qua các kênh liên lạc trực tuyến. Mặc dù Sellerwix không có nghĩa vụ giám sát các kênh liên lạc trực tuyến, nhưng Sellerwix sẽ có quyền xóa bất kỳ nội dung nào của bạn và/hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến của bạn khi mà Sellerwix có toàn quyền xem xét các tuyên bố hoặc hành vi của bạn đối với không chính xác, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư, gây tổn hại, phản cảm hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc luật hiện hành. Sellerwix không hứa rằng quyền truy cập của bạn vào các kênh truyền thông và liên lạc trực tuyến sẽ không bị gián đoạn. Bạn đồng ý duy trì các bản sao dự phòng phù hợp của tất cả thông tin bạn gửi tới các kênh liên lạc trực tuyến. Bạn hiểu rằng Sellerwix có thể tạo và quản lý các kênh liên lạc trực tuyến bằng phần mềm của bên thứ ba và phần mềm đó có thể có các hạn chế về kỹ thuật, cấp phép và các giới hạn khác mà Sellerwix không có quyền kiểm soát. Bạn đồng ý hợp tác với Sellerwix trong mọi khía cạnh quan trọng, nếu Sellerwix được người cấp phép yêu cầu thực hiện hoặc không thực hiện một số hoạt động nhất định. Bằng cách sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến, bạn xác nhận rằng bạn không đến từ một quốc gia chịu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và bạn sẽ không sử dụng hoặc đăng bất kỳ thông tin nào trên trang web này để phổ biến vũ khí sinh học, hóa học, hạt nhân hoặc các loại vũ khí khác có thể mang tính hủy diệt hàng loạt. Sellerwix sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác hoặc tính khả dụng của bất kỳ thông tin nào xuất hiện hoặc có sẵn trên các kênh truyền thông trực tuyến. Các kênh liên lạc trực tuyến chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không có nội dung nào trong đó nhằm mục đích giao dịch hoặc đầu tư. Việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi (“trẻ vị thành niên”) thông qua trang web này đều bị nghiêm cấm. Trẻ vị thành niên không đủ điều kiện để sử dụng trang web này và Sellerwix yêu cầu họ không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho trang web này.

Truy cập các kênh truyền thông trực tuyến Bạn đồng ý rằng Sellerwix sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong mọi trường hợp và dưới bất kỳ hình thức nào, đối với mọi lỗi, thiếu sót, mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng trên đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung đó. Bạn đồng ý không thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email hoặc sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến hoặc thông tin thu được từ các kênh liên lạc trực tuyến để gửi cho người dùng khác các email không mong muốn dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng cách sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến, bạn đồng ý rõ ràng với (i) việc Sellerwix thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần để quản lý bảo mật trên các kênh liên lạc trực tuyến; (ii) việc lưu trữ dữ liệu đó cho đến khi hết hạn các mục đích mà các kênh liên lạc trực tuyến được thiết lập hoặc theo chính sách lưu giữ của Sellerwix đối với các kênh liên lạc trực tuyến đó; và (iii) việc lưu trữ và truy xuất thông tin trên thiết bị đầu cuối của bạn như mô tả ở trên. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Sellerwix để biết thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Đăng lên các kênh truyền thông trực tuyến Trừ khi có chỉ định khác, bằng cách đăng nội dung của bạn, bạn đang cấp cho Sellerwix và tất cả những người dùng khác quyền và giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới và có thể chuyển nhượng, cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, truyền, tạo các tác phẩm tập thể hoặc phân phối, thực hiện và hiển thị toàn bộ hoặc một phần nội dung của bạn và để kết hợp nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này đã phát triển. Bạn cũng đảm bảo rằng tất cả quyền nhân thân trong nội dung đã được từ bỏ. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các nhận xét, phản hồi, thông tin và tài liệu được gửi tới các kênh truyền thông trực tuyến đều nhằm mục đích chia sẻ với những người dùng khác của các kênh truyền thông trực tuyến. Bạn có thể chọn đưa thông tin cá nhân vào tài khoản Sellerwix của mình và bạn chịu trách nhiệm thiết lập cũng như duy trì cài đặt quyền riêng tư của mình một cách thích hợp để chỉ định ai có thể truy cập thông tin cá nhân đó. Xin lưu ý rằng ngay cả thông tin bạn đặt là riêng tư, Sellerwix và các bên thứ ba cũng có thể truy cập được dựa trên mức độ truy cập của họ. Trừ khi bạn có thỏa thuận bằng văn bản với Sellerwix đề cập đến trang web này và có quy định rõ ràng khác, thông tin bạn chọn đưa vào tài khoản Sellerwix của mình và nhận xét, phản hồi, thông tin và các tài liệu khác mà bạn chọn chia sẻ với người khác trong các kênh liên lạc trực tuyến là không bí mật và không tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Sellerwix. Bạn không được trao đổi hoặc truyền tải đến các kênh liên lạc trực tuyến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bên thứ ba, thông tin cá nhân không công khai hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc độc quyền nào khác của bên thứ ba, được bảo vệ theo luật hoặc quy định của khu vực tài phán cụ thể áp dụng cho cá nhân chủ thể. Bạn sẽ không đăng bất kỳ phần mềm, công nghệ, mã nguồn mã hóa hoặc mã đối tượng tương ứng nào trong bất kỳ kênh liên lạc trực tuyến nào hoặc bất kỳ nơi nào khác trên trang web này, và bạn sẽ không gửi hoặc trao đổi dữ liệu được mã hóa hoặc thông tin khác hoặc hướng dẫn mã hóa.
SELLERWIX SẼ CHẤP NHẬN CÁC TỆP ĐÍNH KÈM TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN CHỈ KHI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH RÕ RÀNG. BÀI ĐĂNG CỦA BẠN CÓ THỂ KHÔNG BAO GỒM NỘI DUNG CỦA SELLERWIX THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH ĐƯỢC XÉT LÀ QUẢNG CÁO HOẶC MỜI GỌI VIỆC LÀM. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH LỪA ĐẢO, CUNG CẤP THÔNG TIN SAI, BAO GỒM NGUỒN GỐC CỦA NỘI DUNG CỦA BẠN, HOẶC TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHIA SẺ VỀ LIÊN KẾT HOẶC DANH TÍNH CỦA BẠN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÊN CỦA SELLERWIX ĐỂ XÁC NHẬN HOẶC QUẢNG CÁO BẤT KỲ SẢN PHẨM, Ý KIẾN, NGUYÊN NHÂN HOẶC ỨNG VIÊN CHÍNH TRỊ NÀO. NGHIÊM CẤM VIỆC TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA BẠN TƯƠNG ĐỒNG VỚI SELLERWIX, HOẶC CÁC NHÀ TÀI TRỢ, ĐỐI TÁC, HOẶC BẤT KỲ TỔ CHỨC LIÊN QUAN. BẠN ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG BẠN CUNG CẤP KHÔNG VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY.

BẢN QUYỀN

Bản quyền của trang web này thuộc sở hữu của Sellerwix và tất cả nội dung thuộc sở hữu của Sellerwix. Bạn có thể tải xuống, hiển thị và in thông tin trên trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại, bao gồm đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để sử dụng trong doanh nghiệp của bạn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phân phối, truyền lại hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web này nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

KHIẾU NẠI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào trong trang web này vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP

Việc đưa thông tin lên trang web này không ngụ ý bất kỳ giấy phép nào theo bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác do Sellerwix hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nắm giữ.

XUẤT THÔNG TIN

Luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ cấm xuất khẩu một số dữ liệu kỹ thuật và phần mềm đến một số vùng lãnh thổ nhất định. Không có nội dung nào từ trang web này có thể được tải xuống hoặc xuất khẩu theo cách khác vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

NGÔN NGỮ

Bạn đồng ý rằng không có yêu cầu dịch tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi hoặc thông tin được cung cấp qua trang web của chúng tôi sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ được sử dụng. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các thông tin liên lạc theo hợp đồng và giao dịch giữa bạn và chúng tôi sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Việt và không có yêu cầu phải dịch bất kỳ thông tin liên lạc nào sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

CÁC TUYÊN BỐ DỰ ĐOÁN

Theo Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995, trang web này có thể chứa các tuyên bố hướng tới thời gian, bao gồm mọi thứ khác ngoài thông tin lịch sử. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên những kỳ vọng hiện tại tại thời điểm tuyên bố được chuẩn bị và có thể chịu rủi ro bởi sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được chỉ ra bởi các tuyên bố hướng tới tương lai. Ví dụ về các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) dự báo doanh thu, thu nhập hoặc thua lỗ, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, chi tiêu vốn, cơ cấu vốn và các mục tài chính khác; (ii) tuyên bố về kế hoạch và mục tiêu của Sellerwix hoặc quản lý hoặc ban giám đốc của Sellerwix, bao gồm cả việc giới thiệu sản phẩm mới hoặc dự đoán hành động của khách hàng, đối tác chiến lược hoặc đối thủ cạnh tranh; (iii) báo cáo về hiệu quả kinh tế trong tương lai; và (iv) tuyên bố về các giả định làm cơ sở cho các tuyên bố khác về Sellerwix và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác đi bao gồm, trong số những yếu tố khác, chúng tôi phụ thuộc một phần đáng kể doanh thu vào doanh số bán hàng của khách hàng trên thị trường Amazon và eBay và thông qua quảng cáo trên Google; khả năng đáp ứng những thay đổi nhanh chóng về công nghệ hoặc yêu cầu của kênh; khả năng của chúng tôi để cạnh tranh thành công với các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai, có thể bao gồm các kênh; chúng tôi phụ thuộc một phần vào mô hình định giá, theo đó một phần phí đăng ký mà chúng tôi nhận được từ khách hàng có thể thay đổi, dựa trên khối lượng giao dịch mà những khách hàng đó xử lý thông qua nền tảng của chúng tôi; sự phụ thuộc của chúng tôi vào các trung tâm dữ liệu không dư thừa và các nhà cung cấp điện toán đám mây để cung cấp các giải pháp SaaS của chúng tôi; khả năng thị trường thương mại điện tử không phát triển hoặc phát triển chậm hơn chúng tôi mong đợi, đặc biệt là trên các kênh mà giải pháp của chúng tôi hỗ trợ; những thách thức và rủi ro liên quan đến các hoạt động quốc tế ngày càng tăng của chúng tôi; và vi phạm bảo mật hoặc quyền riêng tư và các yếu tố khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

KHÔNG BẢO HÀNH

Thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Chúng tôi cố gắng xác thực với thông tin được đăng trên trang web của chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật tức thời hoặc không có lỗi. Tất cả thông tin được công bố trên trang web này được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM HOẶC NGỤ Ý BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Thông tin có thể được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này được sử dụng với rủi ro của riêng bạn và bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại và chống lại mọi tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, mà chúng tôi có thể gánh chịu do việc bạn sử dụng thông tin. Thông tin trên trang web này có thể không chính xác hoặc không đầy đủ và có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào phù hợp để sử dụng trong bất kỳ khu vực tài phán cụ thể nào. Chúng tôi có thể thay đổi các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoặc mối quan hệ được mô tả trên trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc lỗi. Không có tuyên bố nào được cung cấp bằng miệng hoặc qua email sẽ tạo ra hoặc sửa đổi bất kỳ bảo hành hoặc tuyên bố từ chối bảo hành nào. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, Sellerwix không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ tài liệu nào được đăng trên, tải xuống từ hoặc liên kết đến từ trang web này.

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Nếu bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc tố tụng nào chống lại chúng tôi nằm trong phạm vi bồi thường mà bạn đã cung cấp theo các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về Khiếu nại tại địa chỉ email cho bạn trong bản ghi chép. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo vệ Khiếu nại và bạn sẽ hỗ trợ bảo vệ khi chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ Khiếu nại nào mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn theo thời gian thể hiện các tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi đã phát sinh và bạn đồng ý thanh toán hóa đơn trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Hóa đơn không được thanh toán trong vòng ba mươi ngày vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở khó khăn trong việc xác định vị trí của bạn và cung cấp hóa đơn cho bạn, tích lũy lãi suất năm phần trăm (5%) mỗi năm, gộp hàng tháng hoặc tỷ lệ cao nhất được cho phép bởi luật, nếu ít hơn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG TRƯỜNG HỢP SELLERWIX HOẶC CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA SELLERWIX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC LÀ HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, DỮ LIỆU HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DO BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC GÂY RA, DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC LỪA ĐẢO, PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP, HOẶC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY. MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

Nếu bạn không hài lòng với trang web này, nội dung của nó, các Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách quyền riêng tư, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Trang web này được kiểm soát bởi Sellerwix từ các văn phòng của nó ở Sheridan, Wyoming, Hoa Kỳ. Tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi luật liên bang hiện hành của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và luật của Bang Wyoming, bất kể xung đột của các điều khoản luật. Bất kỳ hành động hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc thông tin trên trang web đều phải tuân theo quyền tài phán độc quyền của các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Sheridan, Wyoming. Bạn và Sellerwix đồng ý tuân theo quyền tài phán của và đồng ý rằng địa điểm phù hợp với các tòa án này trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục pháp lý nào.

THỰC THI

Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với trang web của chúng tôi đều chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi và bạn có thể bị truy tố. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các điều khoản khác và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ hoặc việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi phải được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền trong vòng một năm sau khi phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.

THÔNG BÁO KHIẾU NẠI VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sellerwix tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng như vậy. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng cung cấp cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sellerwix thông tin sau:

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm
 • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn cho là vi phạm được đặt trên trang web hoặc hệ thống của Sellerwix, với đầy đủ thông tin chi tiết để chúng tôi có thể tìm thấy tài liệu đó
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn
 • Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, đại lý của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép
 • Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc tài sản trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc tài sản trí tuệ.
Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@sellerwix.com hoặc business@sellerwix.com.

Bạn đang tìm kiếm gì nào?